Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

WZÓR
 

Kalisz, 12 czerwca 2010 r.
Starosta Powiatowy
w Kaliszu

wnioskodawca: Jan Nowak
zam. Kalisz
ul. Nowacka 1

 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Uprzejmie proszę o:

wyznaczenie geodety do dokonania czynności ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Nowackiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 444 oraz nieruchomości Andrzeja Kowala, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Kowalska 5 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 445.

Uzasadnienie

Tak ja jak i Andrzej Kowal, jesteśmy właścicielami wskazanych nieruchomości. Z uwagi na brak oznaczeń granicznych, przebieg granicy nie wzbudza naszego zaufania. Sami nie jesteśmy w stanie ustalić przebiegu granicy. Powoduje to powstanie sporu granicznego, który jedynie geodeta jest w stanie zażegnać i urząd swoją powagą zatwierdzić.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Jednocześnie pragnę nadmienić, że moja prośba jest uzasadniona na gruncie art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Jan Nowak