Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

WZÓR
 
Wrocław, 11 października 2000 r.

Prezydent Miasta Wrocławia
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta
We Wrocławiu

Wnioskodawca: Jan Nowak
zam. we Wrocławiu
ul. Nowacka 1

 

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnoszę o:
1. Przeniesienie nieodpłatnie na mnie własności garażu nr 21, położonego we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5, jako wybudowanego ze środków własnych.
2. Oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni 21 m2 w użytkowanie wieczyste.

 

Uzasadnienie

Na mocy decyzji z 13.12.1982 Antoni Nowak, mój ojciec uzyskał pozwolenie na budowę garażu we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5.
14.12.1982 roku Zawarto umowę dzierżawy garażu pomiędzy Antonim Nowakiem i ZGM we Wrocławiu na okres 5 lat. Po upływie tego okresu umowę przedłużono aż do dnia dzisiejszego.
Decyzją Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12.12.1983 roku wydano zgodę na użytkowanie przedmiotowego garażu.
Pismem z dnia 9.09.1989 ZGM we Wrocławiu potwierdziło przekazania garażu na rzecz moją.
Wobec powyższego wnioskodawca wypełnia warunki przewidziane w art. 211 ust. 1 przywołanej ustawy.

 

 

Jan Nowak