Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

WZÓR
 
………………. dnia ……………………….

Kierownik Urzędu Rejonowego
w ……………………………………………..

Wnioskodawca:
…………………………………………………
zam. ………………………………………..

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w……………………………………………………….. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr …………………….. o powierzchni ………………….. m2 oraz nr………………… o
powierzchni ………………. m2.

 

 

……………………………………………………………….
Podpis

 

……………………………………………………………….
Załączniki:
1. mapa terenu objętego wnioskiem
2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej