Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

WZÓR
 
……………………….. dnia …………………………
Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………………………..

Wnioskodawca:
…………………………………………………………..

zam. ………………………………………………….

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej
Nr…………………………….. położonej w ……………………………………………………………………………..

 

…………………………………………..
Podpis

 

 

Załączniki:
1. szkic usytuowania obiektu budowlanego
2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi