Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

WZÓR
 
Białystok, 14 października 2004 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
w Warszawie

Wnioskodawca: Jan Urlich
zam. 44576 Villingen, Niemcy, Salatstr. 56,

Pełnomocnik: Jan Pawlik
ul. Lipowa 10, Białystok

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Działając w imieniu wnioskodawcy Jana Urlicha, pełnomocnictwo, które dołączam, uprzejmie wnoszę o:
zezwolenie na nabycie przez niego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Długiej 60, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Białymstoku, KW nr 4747.

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca Jan Urlich, syn Tobiasa i Helgi , zamieszkały w Niemczech, 44576 Vbillingen, Niemcy, Salatstr. 56 jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec.
Wnioskodawca jest związany z Polską. W Polsce zawarł związek małżeński, tutaj urodzili się i mieszkają jego dzieci: Tobias i Alina Nehring. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą wymagającą stałego przebywania na terenie miasta Białystok.
Wnioskodawca zamierza powrócić na stałe do Polski, co właściwie jest już prawie dokonane. Zamieszkuje nadto jako najemca w przedmiotowym domu, a nawet dnia 19.03.2004 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, co uzasadnia niniejszy wniosek.

 

Jan Pawlik

 

Załączniki:
1. pełnomocnictwo
2. wypis z ewidencji gruntów
3. odpis z księgi wieczystej
4. odpis aktu notarialnego