Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

WZÓR
 
Wrocław, 11 października 2000 r.

Prezydent Miasta Wrocławia
Urząd Miasta
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
we Wrocławiu

Wnioskodawca: Jan Nowak Spółka z o.o.
we Wrocławiu
ul. Nowacka 1

 

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wnoszę o zezwolenie na wyłączenie spod produkcji rolniczej z dniem 2 stycznia 2001 r. następujących działek gruntu:
1. nr 26, karta mapy 37, o powierzchni 1234 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego we Wrocławiu, KW nr 2626, jako własność Andrzeja Kowala;
2. nr 21, karta mapy 4, o łącznej powierzchni 4321 m2, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego we Wrocławiu, KW nr 2626, jako własność Andrzeja i Agaty Kowalów;

 

Uzasadnienie

Jak wynika z ewidencji gruntów, ww. działki stanowią użytki rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia przeznaczone są jednak jako teren osiedla handlowo-usługowego, wyspecjalizowanego w obsłudze klienta hurtowego – oznaczenie w planie miejscowym symbolem 123.2.WA
Wnioskodawca 11.09.2000 r. zawarł z właścicielami przedmiotowych nieruchomości umowy przedwstępne sprzedaży w formie aktu notarialnego. Właściciele zezwolili wnioskodawcy na dysponowanie nieruchomością. Zapis w akcie notarialnym upoważnia wnioskodawcę do sformułowania niniejszego wniosku. W związku z tym, wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony.

 

Jan Nowak

 

Załączniki:
1. kopie aktów notarialnych
2. warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
3. wypisy z ewidencji gruntów