Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Zgłoszenie robót budowlanych

WZÓR
……………………… dnia ………………..

Kierownik Urzędu Rejonowego
w …………………………………………….

Wnioskodawca:
…………………………………………………
zam. ………………………………………..

 

Zgłoszenie robót budowlanych

W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………….
Podpis

 

Załączniki:
1. szkic inwestycji
2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi