W pigułce

 

 • Komfort mieszkania w drewnianym domu jest taki sam jak w domu murowanym, jednak pod pewnymi względami jest nawet wyższy. Ściany drewnianych domów oddychają co daje przyjazny mikroklimat we wnętrzu budynku. Ponadto, budowa takiego domu zajmuje znacznie mniej czasu.
 • Drewno to materiał budowlany który jest w pełni odnawialny i zdrowy.
 • Jakość drewna ma ogromny wpływ na trwałość budynku. Dlatego zawsze należy stosować dobrze wyselekcjonowane drewno z I gatunku. Nawet najmniejszy ślad pleśni, grzybów lub obecności owadów, decyduje o odrzuceniu tego materiału.
 • Budynki z bali drewnianych zużywają do ogrzewania zdecydowanie mniej energii niż domy zbudowane w innych technologiach.
 • Ściany z drewnianych bali mają liczne zalety, szczególnie korzystne właściwości fizykomechaniczne, w tym izolacyjność i pojemność cieplną.
 • Według Standard on the Design and Construction of Log Structures, ICC 400-2007, American National Standard dom z bali jest wówczas, kiedy wszystkie ściany budynku wykonane są z pełnych elementów drewnianych, których najmniejszy poziomy wymiar każdego elementu jest nie mniejszy niż 152 mm, co daje średnicę ok. 200 mm.
 • Przeprowadzane w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych liczne badania nad izolacyjnością cieplną domów z bali dowodzą, że ściany z niską wartością izolacyjną, ale z wysoką pojemnością cieplną (tak jak ściany z bali) mogą działać tak dobrze jak ściany z wysoką izolacyjnością i niską pojemnością cieplną
 • Podczas wszelkich obliczeń izolacyjności cieplnej przegród z użyciem drewna przyjmuje się, że przenikalność cieplna drewna jest stała i niezależna od temperatury.
 • Ściany zewnętrzne powstałe z drewnianych elementów o średnicy nie mniejszej niż 250 mm lub z bala prostokątnego grubości nie mniejszej niż 220 mm. Taką kwalifikację podaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowniczych z Bali (International Log Builders Association): Bale o średnicy mniejszej niż 25 cm (10 cali) są niewłaściwe dla budownictwa mieszkalnego.
 • Ściany bali mogą mieć średnicę 24 cm .
 • Im niższa temperatura na zewnątrz, tym lepsze właściwości izolacyjne drewna, a tym samym lepsza izolacyjność ścian zewnętrznych wykonanych z bali. Tymczasem jak dowodzi Eastern Forest Products Laboratory – jeden z branżowych instytutów badawczych w Kanadzie – opór cieplny drewna nie jest stały, lecz rośnie wraz ze spadkiem temperatury.
 • W Polsce nie ma wymagań techniczno-montażowych dla domów z bali.
 • W krajach, które posiadają regulacje dla domów z bali, ściana zewnętrzna powinna być zbudowana z bali okrągłych o średnicy od 220 do 250 mm lub z bali prostokątnych o grubości nie mniejszej niż 152 mm.
 • Domy na Syberii są budowane z bali nie grubszych niż 25 cm.
 • Według wyników badań Log Homes Council Construction, Codes & Standards Committee, Building Systems Councils, National Association of Home Builders, zużycie energii w budynku o ścianach z bali grubości 23–25 cm spełnia krajowe wymagania izolacyjności cieplnej ściany.
 • Poziome miejsca połączeń bali są szczelne i nie obniżają izolacyjności przegrody; ściany z bali zapewniają ciągłość izolacji, a tym samym nie wymagają dodatkowych warstw izolacji. Zmiany w konstrukcji ścian z bali są samoistne i nie wpływają na pogorszenie izolacyjności przegrody.
 • Drewno można zahartować ogniem, co pozwala zamknąć kanaliki powietrzne w jego strukturze, a to uniemożliwia zaprószenie ognia.
 • Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie funkcji nośnej podczas pożaru. Prościej mówiąc to czas od chwili wybuchu pożaru do momentu w którym konstrukcja drewniana nie jest w stanie dłużej utrzymywać obciążeń.
 • Odporność ogniową można zwiększyć stosując chemiczne środki ogniochronne.
 • Głównym zadaniem środków przeciwogniowych jest obniżenie stopnia palności, czyli opóźnienia zapłonu oraz zmniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się płomieni na powierzchni drewna.
 • Skuteczność impregnacji zależy w dużej mierze od głębokości wsiąknięcia preparatu w drewno. Im wyższy stopień wysuszenia drewna – tym lepsze wchłanianie preparatu. Dlatego można zabezpieczać tylko zdrowe drewno, nie pokryte żadną farbą ani lakierem.
 • Łatwą i pewną metodą zabezpieczenia przeciwogniowego jest użycie płyt kartonowo-gipsowych. Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowego zabezpieczania drewna.